Car Costs Consultancy

Home                                  BESPAREN OP UW AUTO LEASEKOSTEN IS NIET MOEILIJK!

BEHEER WAGENPARK

In eigen beheer of uitbesteden? Onderzoek uw huidig beleid.

 

ONDERZOEK NAAR:

Uw wagenparkreglement, de huidige contracten, uw arbeidsvoorwaarden, het brandstofverbruik, de inkoopvoorwaarden, hercalculaties van de leasemaatschappij, uw stilstaande auto's, uw huurauto’s, de uitstoot van CO2, etc.

 

ONDERHANDELINGEN

Voeren van onderhandelingen met leveranciers, verzekeraars en leasemaatschappijen over scherpe tarieven, condities en voorwaarden.

 

Car Costs Consultancy

Besparen op de leasekosten door toepassing van de kennis die wij hebben opgebouwd bijdiverse grote ondernemingen(o.a. Cofely, DSM, Post NL, Essent, Eneco, Ballast-Nedam, Arcadis, USG People). De ervaring bij contractbeheer van deze bedrijven kan ook toegepast worden bij uw bedrijf!

auto's, leasefacturen, lease facturatie, lease facturen

Onlangs hebben wij in samenwerking met Aurix een inkoopmodel ontwikkeld voor het MKB, waarbij 3 leasemaatschappijen onder dezelfde, door ons gestelde, condities en voorwaarden een offerte uitbrengen. De goedkoopste krijgt de order. Wat betekent dit?

 

·     Gebruikmaken van inkoopvoordeel door scherp gestelde contractvoorwaarden die gebaseerd zijn op een vloot van 3000 voertuigen,

·     Mogelijkheid om uw eigen leasemaatschappij(en) in het inkoopmodel toe te voegen,

·     Begeleiding door professionele wagenparkbeheerders,

·     Grip op uw leasekosten en wagenparkbeheer, waarbij de besparingen direct zichtbaar zijn,

·     Kloppende facturen van de leasemaatschappij,

·     Creditering van volumebonussen.

 

Car Costs Consultancy is onafhankelijk en heeft geen enkele binding met welke leasemaatschappij dan ook.

 

Is er binnen uw organisatie behoefte aan professionele ondersteuning op dit vakgebied? En wilt u de kosten voor leaseauto’s ook reduceren? Maak dan een afspraak voor een nadere toelichting op onze kostenbesparende dienstverlening!

CASE

 

Recent ontving Car Costs Consultancy onderstaande vraag / uitdaging:

 

 

Informatie aanvraag autolease tender info

 

&&& Group is marktleider op het gebied van (voor deze case niet relevant). In de hoofdvestiging worden &&& ontwikkeld, gebouwd en verscheept naar alle delen van de wereld. In de vestiging werken > 300 mensen.

Uit hoofde van werkzaamheden of functie, heeft een deel van het personeel de beschikking over een leaseauto. De condities zijn vastgelegd in een autoregeling. Het wagenpark bestaat op dit moment uit 52 auto’s.

 

De afdeling inkoop wil op korte termijn besparingen organiseren op de leasekosten met betrekking tot lopende contracten en nieuw af te sluiten contracten. Om dit te bewerkstelligen, overweegt &&& om het beheer en het contracteren van nieuwe auto’s uit te besteden aan een wagenpark beheerder (hierna te noemen ‘WPB’). Het netto besparingsdoel ligt op tenminste 5% van de totale jaarlijkse leasekosten (rond 700k).

Met netto wordt bedoeld: na aftrek van evt. te maken kosten door de WPB.

 

&&& nodigt ten hoogste 3 WPB’s uit voor deze tender. Het is de wens van &&& om vóór eind juni 2013 een besluit te nemen over de geprefereerde partner, op basis van door &&& gedefinieerde selectiecriteria.

 

Aansluitend zullen de contract condities met deze partner worden onderhandeld.

Een belangrijk criterium voor gunning is het door de WPB geschatte besparingspotentieel. Op basis van de informatie zoals onder geheimhouding aan de WPB verstrekt, wordt van de WPB verwacht dat zij tijdens het gesprek van & juni een betrouwbare schatting kan geven van het te behalen besparingspotentieel.

Voorzover genoemde informatie ontoereikend is, wordt verwacht dat de WPB inzicht geeft in een stappenplan dat tot betrouwbare schatting van het besparingspotentieel leidt.

Met betrouwbare schatting wordt bedoeld: +/- 10% nauwkeurigheid.

 

 

Het resultaat:

 

Met behulp van het recent door ons ontwikkelde inkoopmodel voor het MKB) was de besparing vrij eenvoudig te berekenen.

Op basis van de laatste 6 afgesloten leasecontracten bij de opdrachtgever hebben wij een besparingspotentieel van gemiddeld 44,05 Euro per maand per auto berekend (de 15 Euro van de volumebonussen was hier niet in meeberekend, in dat geval wordt de besparing dus 59 Euro).

Op basis van 52 voertuigen zou de (geëxtrapoleerde) besparing per maand 2.290,60 Euro (3.68 Euro icm de volumebonussen) bedragen.

Op jaarbasis dus ruim 27.000 Euro

(Inclusief volumebonussen: 36.816 Euro).

 

 

Car Costs Consultancy © 2006 • Privacy Policy • Terms Of Use